Termeni și Condiții Generale - Anexe

Anexe generale

Anexe pentru numele de domenii


Politica Securității

ANDIMA W.P. Solutions Srl se angajează să își desfășoare activitatea în conformitate cu cerințele GDPR ale UE, păstrând confidențialitatea și integritatea tuturor informațiilor pe care le deține și le procesează.

Deși legislația pune majoritatea obligațiilor asupra Controlorului de Date, este responsabilitatea tuturor angajaților Realtime Register să aplice prevederile GDPR ale UE în relație cu toate Procesările de Date Personale și manipularea Informațiilor Confidențiale, indiferent dacă ANDIMA W.P. Solutions Srl acționează ca Controlor de Date sau ca Procesator de Date (sau ambele).

Toți angajații ANDIMA W.P. Solutions Srl și, după caz, angajații externi închiriați primesc instruire adecvată și regulată cu privire la politica de securitate a informațiilor și la procedurile de securitate ale organizației, în măsura în care este relevant pentru funcția lor. În cadrul instruirii, se acordă o atenție specială tratării datelor personale (categorii speciale sau altfel sensibile).

Angajații au fost verificați, iar dacă este necesar datorită poziției lor la ANDIMA W.P. Solutions Srl, sunt în posesia unui certificat de conduită bună (VOG).

GDPR-ul UE cere ca ANDIMA W.P. Solutions Srl să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele Personale împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării.

ANDIMA W.P. Solutions Srl a implementat o serie de măsuri tehnice și organizatorice și proceduri pe care le aplicăm nu numai Datelor Personale, ci și tuturor informațiilor pe care le deținem, inclusiv Informațiilor Confidențiale și informațiilor de orice alt fel care sunt utilizate în cadrul afacerii.

Instalațiile și echipamentele IT sunt protejate fizic împotriva accesului neautorizat, deteriorării și defecțiunilor.

Există proceduri pentru a permite utilizatorilor autorizați să acceseze sistemele informatice și serviciile de care au nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor lor și pentru a preveni accesul neautorizat la sistemele informatice.

În cazul transportului de date al informațiilor confidențiale prin rețele, se va aplica un nivel adecvat de criptare.

Se aplică proceduri stricte pentru gestionarea certificatelor și cheilor asociate.

Activitățile de procesare a datelor pe care le efectuează utilizatorii sau angajații sunt înregistrate în fișiere log. Același lucru se aplică și altor evenimente relevante, cum ar fi încercările de acces neautorizat la datele personale și întreruperile care pot duce la modificarea sau pierderea datelor personale.

Măsurile de securitate și protocoalele sunt aplicate tuturor sistemelor de aplicații, inclusiv managementul adecvat al accesului.

Rețeaua și sistemele informatice sunt monitorizate și gestionate activ. Există, de asemenea, proceduri disponibile referitoare la scurgerile de date, așa cum este cerut de GDPR-ul UE.

ANDIMA W.P. Solutions Srl instalează soluții de securitate și patch-uri în timp util pentru software-ul pe care îl utilizează, atunci când astfel de soluții și patch-uri au fost emise.

Există proceduri în vigoare pentru tratarea în timp util și eficientă a incidentelor de securitate a informațiilor și a vulnerabilităților în securitate, de îndată ce acestea sunt raportate.

ANDIMA W.P. Solutions Srl raportează scurgerile de date către autoritatea de supraveghere relevantă (Autoritatea de Protecție a Datelor RO) și controlorul (controlorii) de date aplicabil(i).

Politica anti-spam

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și această Politică de Utilizare Acceptabilă.

Politica privind Spam-ul / UCE (Emailuri Comerciale Nedorite)

 1. ANDIMA W.P. Solutions nu trimite UCE ("spam"). Atunci când primiți un email pe care îl considerați "spam", acest lucru cu siguranță nu va avea sursa la ANDIMA W.P. Solutions. A fi menționat ca "registrant sponsorizat" în ieșirea whois înseamnă doar că domeniul în cauză a fost înregistrat prin intermediul ANDIMA W.P. Solutions. Serviciile operaționale cum ar fi serviciul de email sunt de obicei furnizate de un Furnizor de Servicii Internet, care trebuie să fie menționat în înregistrările de nameservice. ANDIMA W.P. Solutions nu susține comportamentul persoanelor sau entităților care trimit emailuri altora fără a avea vreun fel de contact anterior. Faptul că nu ne place ceva nu înseamnă că avem dreptul să judecăm. ANDIMA W.P. Solutions va susține eforturile dvs. de a opri pe cineva să trimită spam, dar nu va face judecăți proprii despre caz. Puteți contacta ANDIMA W.P. Solutions atunci când adresa de email expeditorului folosește un domeniu înregistrat cu ANDIMA W.P. Solutions și;

  • Adresa poștală a proprietarului domeniului este invalidă; sau

  • Proprietarul domeniului nu împiedică trimiterea de UCE.

  ANDIMA W.P. Solutions va acționa în conformitate cu acești Termeni și Condiții imediat ce primim dovada scrisă a cel puțin unuia dintre cele două cazuri. Vă rugăm să consultați un avocat sau un jurist cu privire la ceea ce ar trebui considerat „dovada scrisă”. Vă rugăm să ne trimiteți întregul material (inclusiv antetele emailurilor) prin intermediul formularului nostru de raportare a spamului.

 2. Clientilor nu le este permis să trimită spam fiecărui utilizator aleatoriu de internet și/sau să facă postări neprotejate în bulletin board-uri într-un număr mare de grupuri de discuții pe internet prin intermediul rețelei ANDIMA W.P. Solutions.

 3. Este interzis clienților să utilizeze servere de email insuficient protejate, conectate la rețeaua ANDIMA W.P. Solutions.

 4. Emailul în masă este permis dacă se folosește regula OPT-IN verificată. Trimiterile în care a fost utilizată o bază de date în care destinatarul nu a autorizat expeditorul (clientul), sunt tratate ca spam și ANDIMA W.P. Solutions va trata aceasta la primirea plângerilor ca atare.

 5. După ce s-a stabilit dacă plângerea este într-adevăr UBE sau spam în masă, clientul primește un avertisment oficial: FTO ("Prima abatere"). Dacă nu există niciun răspuns în termen de 24 de ore, în care să se menționeze că au fost luate măsuri suficiente pentru a preveni spamul, ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a deconecta numele de domeniu (prin schimbarea informațiilor de nameserver, înregistrările DNS sau alte măsuri).

 6. Dacă există plângeri cu privire la un client care este deja în starea FTO, ANDIMA W.P. Solutions va deconecta fără notificare prealabilă numele de domeniu pentru o perioadă de minim 48 de ore. Clientul este informat că a dobândit statutul de STO ("A doua abatere"). ANDIMA W.P. Solutions are dreptul de a anula definitiv toate serviciile pentru client, fără dreptul la reducerea costurilor pentru perioada de abonament încă valabilă.

 7. Dacă pentru a treia oară sunt primite plângeri despre un client (TTO, "A treia abatere"), o creștere a serviciului este întotdeauna irevocabilă fără dreptul la reducerea costurilor pentru perioada de abonament încă valabilă.

 8. ANDIMA W.P. Solutions are dreptul de a bloca comunicarea cu alte rețele pentru a preveni spamul. Este posibil ca acest lucru să ducă la o întrerupere temporară a conexiunii cu alte rețele.

Politica de recuperare a înregistrării expirate (ERRP)

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și această Politică de Recuperare a Înregistrării Expirate (ERRP).

 1. Înainte de expirare, ANDIMA W.P. Solutions va notifica titularul înregistrat al numelui de domeniu cu privire la expirare de cel puțin două ori. Prima dată aproximativ o lună înainte de expirare (între 26 și 35 de zile înainte de expirare este considerată conformă) și o ultimă dată aproximativ o săptămână înainte de expirare (între 4 și 10 zile înainte de expirare este considerată conformă).

 2. După expirare, ANDIMA W.P. Solutions va trimite o notificare la 24 de ore după expirarea numelui de domeniu. După 48 de ore de la expirare, ANDIMA W.P. Solutions va întrerupe TOATE serviciile conform politicii consensuale ICANN.

 3. ANDIMA W.P. Solutions va afișa o pagină web de revânzare cu marcă proprie care indică că numele de domeniu a expirat și conține instrucțiuni de reînnoire.

 4. Toate emailurile și comunicările pe hârtie trimise titularului înregistrat al numelui de domeniu vor fi stocate timp de 3 ani în scopuri de auditare. Notificările de expirare și/sau jurnalele notificărilor către titularul înregistrat al numelui de domeniu pentru cel puțin 3 ani.
 5. Trebuie să permiteți titularului înregistrat să recupereze o înregistrare ștearsă în timpul perioadei de grație de recuperare dacă o perioadă de grație de recuperare este oferită de registrul respectiv.
 6. Trebuie să faceți taxele de reînnoire disponibile în mod rezonabil pentru titularii de nume de domeniu înregistrați și titularii de nume de domeniu în perspectivă în momentul înregistrării unui gTLD (cel puțin, aceste taxe trebuie să fie incluse pe site-ul dvs. și un link către aceste taxe trebuie inclus în acordurile dvs. de înregistrare). Taxele de restaurare trebuie să fie rezonabile.
 7. Ceea ce este menționat mai sus este un rezumat al termenilor ERRP. Întreaga ERRP poate fi consultată aici:
  http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/errp
 8. Pentru gTLD-uri care sunt supuse Perioadei de Grație de Recuperare a ICANN-ului, ANDIMA W.P. Solutions percepe o taxă de restaurare de 350 USD.

Descrierea nivelului de serviciu pentru titularul înregistrării

ANDIMA W.P. Solutions este un registrar en-gros, ceea ce înseamnă că înregistrăm nume de domenii la diferite registre comisionate de revânzătorii noștri. Dacă cunoașteți furnizorul dvs. direct de nume de domenii și/sau de găzduire, vă rugăm să contactați direct furnizorul dvs. Pentru titularii înregistrării care nu știu furnizorul lor, vă rugăm să utilizați formularul de contact de mai jos. Veți primi detaliile de contact ale furnizorului dvs. prin email în termen de două zile lucrătoare.

Contactul titularului înregistrării cu ANDIMA W.P. Solutions

Dacă doriți să contactați ANDIMA W.P. Solutions în calitate de titular al înregistrării, administrator sau contact de facturare al unui nume de domeniu, vă rugăm să utilizați formularul de contact din secțiunea despre noi de mai jos. ANDIMA W.P. Solutions va trimite mesajul dvs. furnizorului dvs. Asigurați-vă că menționați numele de domeniu și cât mai multe detalii posibile în mesajul dvs. Veți primi o confirmare a primirii plângerii dvs. prin email în termen de două zile lucrătoare.

Plângeri despre furnizorul dvs.

Dacă aveți plângeri despre furnizorul dvs., vă rugăm să contactați direct furnizorul dvs. Pentru titularii înregistrării care nu cunosc numele sau detaliile furnizorului lor, vă rugăm să utilizați formularul de contact de mai jos. ANDIMA W.P. Solutions va evalua dacă furnizorul dvs. este în continuare conform cu regulile și, dacă este necesar, vă vom sfătui furnizorul. Asigurați-vă că menționați numele de domeniu și cât mai multe detalii posibile în mesajul dvs. ANDIMA W.P. Solutions va trimite plângerea dvs. furnizorului dvs. pentru a rezolva problema. Veți primi o confirmare a primirii plângerii dvs. prin email în termen de două zile lucrătoare.

Procesul de escaladare al plângerilor

Dacă considerați că furnizorul dvs. a gestionat inadecvat plângerea dvs., vă rugăm să utilizați formularul de mai jos. ANDIMA W.P. Solutions va evalua dacă furnizorul dvs. este în continuare conform cu regulile și, dacă este necesar, vă vom sfătui furnizorul. Asigurați-vă că menționați numele de domeniu și cât mai multe detalii posibile în mesajul dvs. ANDIMA W.P. Solutions va trimite plângerea dvs. furnizorului dvs. pentru a rezolva problema. Veți primi o confirmare a primirii escaladării dvs. prin email în termen de două zile lucrătoare.

Dacă nu sunteți mulțumit de rezultatul escaladării plângerii dvs. cu ajutorul Realtime Register, vă rugăm să vă simțiți liber să escaladați problema la Nominet, registrul .uk.

Despăgubire

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domenii referitoare la "Despăgubire".

Despăgubire

Furnizorul solicită unui Titular al Înregistrării să despăgubească, să apere și să exonereseze Operatorul Registrului, inclusiv, fără limitare;

Această despăgubire acoperă subsidiarele și afiliații lor respectivi, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții fiecăruia dintre ei, de orice și toate pretențiile, acțiunile, pierderile, daunele, cheltuielile și costurile, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, care rezultă din sau sunt legate de (i) înregistrarea numelui dvs. de domeniu, (ii) orice încălcare de către Dvs. a acestui Acord, inclusiv Politica de litigii, sau (iii) orice pretenție, acțiune sau solicitare a terților legate de numele dvs. de domeniu sau utilizarea acestuia. Această obligație de despăgubire supraviețuiește încetării

Condiții suplimentare pentru domeniile de nivel superior operate de Afilias

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domeniile de nivel superior operate de Afilias, așa cum sunt descrise la pagina de informații despre politica Afilias

Dintre domeniile de nivel superior operate de Afilias se numără, printre altele: .info .black .red .blue .pink .voto .kim .lgbt .green .vote .poker .shiksha .移动

Condiții suplimentare pentru înregistrarea unui domeniu .BIZ

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domeniile sub Domeniul de Nivel Superior .BIZ.

Această secțiune se referă la prevederile care se aplică oricăror nume de domenii pe care clientul le înregistrează prin intermediul ANDIMA W.P. Solutions în registrele relevante. În ceea ce privește orice înregistrare a unui nume de domeniu .BIZ la nivel secundar, clientul este de acord cu următoarele condiții:

1. Restricții

 1. Înregistrările de domenii sub Domeniul de Nivel Superior .biz sunt restricționate la utilizare (intenționată) pentru scopuri de afaceri sau comerciale. Acest lucru înseamnă că domeniul ca atare poate fi folosit doar: pentru schimbul de bunuri, servicii sau proprietăți de orice fel și în cursul normal al comerțului sau afacerii sau pentru a simplifica activitățile menționate mai sus. Același lucru se aplică dacă domeniul .biz este utilizat pentru a permite accesul la conținut, software, grafică sau alte materiale folosind sistemul de adresare pe Internet (DNS - Sistemul de Nume de Domeniu). Înregistrarea unui domeniu .biz doar în scopul vânzării, tranzacționării sau închirierii acestuia în schimbul unei compensații nu este o utilizare permisă. Puteți vedea detaliile restricțiilor la http://www.neulevel.biz/ardp/index.html

 2. Clientul garantează că domeniul .biz va fi utilizat în conformitate cu regulamentele de mai sus și că el sau ea este îndreptățit(ă) să-l înregistreze. Clientul garantează, de asemenea, că domeniul .biz este demonstrabil legat de o utilizare (propusă) comercială la momentul înregistrării.

2. Transmiterea datelor

 1. Clientul este obligat să furnizeze date precise în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare. Clientul are, de asemenea, posibilitatea de a transmite o remarcație referitoare la domeniul .biz pentru publicare în baza de date WHOIS.

 2. Clientul garantează că datele furnizate sunt precise. Dacă datele furnizate sunt incorecte sau nu se primește nicio corecție în termen de cinci zile de la solicitarea făcută de registrul Neulevel către persoanele de contact publicate în baza de date WHOIS, aceasta constituie o încălcare a acordului.

3. Dispute privind domeniul

 1. Dacă clientul rezervă sau înregistrează un domeniu .biz, el sau ea este de acord cu următoarele proceduri:

  • Politica Uniformă de Soluționare a Disputelor, accesibilă la http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Caracteristicile de bază ale procedurii sunt explicate în figura 6 din Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare.

  • Politica de Opunere a Mărcii în Faza de Lansare ("STOP"), accesibilă la http://www.neulevel.com/countdown/stop.html. STOP guvernează condițiile pentru o dispută între o terță parte și client dacă aceasta se referă la serviciul denumit Claim de Proprietate Intelectuală. Acesta este un serviciu creat de registrul pentru a notifica titularii de mărci comerciale dacă a fost înregistrat un domeniu la care titularii de mărci comerciale pretind drepturi. Aceste drepturi pot fi afirmate în fața unui furnizor independent de soluționare a disputelor acreditat de ICANN.

  • Criteriile și Regulile de Soluționare a Disputelor de Restricții, accesibile la http://www.neulevel.com/countdown/rdrp.html. Procedura descrisă în aceste regulamente este pentru pretenții în fața unui furnizor independent de soluționare a disputelor acreditat de ICANN că o înregistrare nu este folosită în scopuri comerciale. Registrul Neulevel nu verifică permisibilitatea utilizării.

 2. Registrul Neulevel își rezervă dreptul de a schimba procedurile descrise mai sus cu o notificare de 30 de zile. Dacă clientul nu este de acord cu o astfel de modificare, el sau ea are dreptul de a rezilia acordul de înregistrare. Plățile efectuate nu vor fi rambursate. Dacă clientul continuă cu rezervarea sau înregistrarea, acest lucru se face în conformitate cu condițiile modificate.

 3. Clientul despăgubește registrul Neulevel de toate dezavantajele în cadrul disputelor privind domeniul.

 4. Odată ce au fost depuse pretenții împotriva clientului în legătură cu domeniul .biz, clientul nu mai este îndreptățit să facă modificări ale datelor domeniului fără acordul scris prealabil al registrului Neulevel. Registrul Neulevel va face modificări numai dacă:

  • este făcută o cerere în acest sens de o entitate autorizată să ia o decizie sau

  • se primește o notificare de la terț și de la client că disputa a fost rezolvată.

4. Rezervări

ANDIMA W.P. Solutions și registrul Neulevel își rezervă dreptul de a refuza, șterge sau transfera înregistrările la discreția lor, dacă este necesar pentru a menține operarea ordonată a registrului, pentru a respecta reglementările legale sau oficiale, la instrucțiunea unui procuror public, în cadrul reglementărilor de mai sus sau pentru a evita răspunderea civilă sau penală a ANDIMA W.P. Solutions sau a registrului Neulevel sau a angajaților acestora. ANDIMA W.P. Solutions și registrul Neulevel își rezervă, de asemenea, dreptul de a „îngheța” un domeniu .biz în timpul proceselor în curs.

Condiții suplimentare pentru înregistrarea unui domeniu .DE

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domeniile sub Domeniul de Nivel Superior .DE.

Această secțiune se referă la prevederile care se aplică oricăror nume de domenii pe care clientul le înregistrează prin intermediul Realtime Register în registrele relevante. În ceea ce privește orice înregistrare a unui nume de domeniu .DE la nivel secundar, clientul este de acord cu următoarele condiții:

1. Condiții pentru numele de domeniu .DE

 1. La înregistrarea unui nume de domeniu .DE, Furnizorul acționează ca mediator, în care se încheie un acord între Registrant (deținătorul/proprietarul numelui de domeniu) și DENIC eG. (www.denic.de). Comunicarea privind drepturile și obligațiile dintre Registrant și DENIC eG are loc între Furnizor și Revânzător sau Registrant.

 2. Dacă furnizorul nu își poate îndeplini obligațiile către DENIC eG, drepturile de proprietate ale Registrantului asupra numelui de domeniu au fost protejate în acordul care a fost încheiat la înregistrarea numelui de domeniu, între Registrant și DENIC eG, în care Registrantul are o obligație financiară pentru înregistrarea numelui de domeniu către DENIC eG, conform tarifelor practicate de acesta. (www.denic.de)

 3. Registrantul este de acord cu termenii și condițiile pentru înregistrarea numelui de domeniu .DE, așa cum sunt menționate în „Denic-Domainrichtlinien”, lista de prețuri a DENIC eG (Denic-Preisliste) și condițiile generale ale DENIC eG (Denic-Domainbedingungen).

Condiții suplimentare pentru înregistrarea unui domeniu .NL

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domeniile sub Domeniul de Nivel Superior .NL.

Această secțiune se referă la prevederile care se aplică oricăror nume de domenii pe care clientul le înregistrează prin intermediul Realtime Register în registrele relevante. În ceea ce privește orice înregistrare a unui nume de domeniu .NL la nivel secundar, clientul este de acord cu următoarele condiții:

1. Adresă de domiciliu pentru Registranții din afara Olandei

 1. Dacă un solicitant al unui nume de domeniu .NL nu este rezident sau stabilit în Olanda, atunci solicitantul trebuie să furnizeze o adresă în Olanda unde pot fi livrate documente scrise. Aceasta se numește adresă de domiciliu. Aceasta trebuie să fie o adresă de vizitare și nu o cutie poștală, deoarece aici pot fi livrate documente oficiale, de exemplu în cazul unei dispute legate de un nume de domeniu .NL. Această adresă este verificată de SIDN în timpul înregistrării.

 2. Dacă în unele cazuri adresa poștală și numărul de telefon al Furnizorului sunt folosite pentru datele de contact în bazele de date whois. Deținătorul numelui de domeniu este de acord să modifice această adresă și numărul de telefon atunci când numele de domeniu este transferat de la Furnizor, într-un mod în care Furnizorul nu mai poate fi conectat la domeniul respectiv.

2. Cerințe tehnice

Pe durata întregii vieți a unui nume de domeniu .NL, Revânzătorul sau/și Registrantul trebuie să îndeplinească toate cerințele tehnice privind DNS-ul și serverele de nume și modul în care acestea sunt configurate. În caz contrar, SIDN poate ridica numele de domeniu respectiv din motive tehnice.

SIDN are cerințe stricte privind DNS-ul și serverele de nume și modul în care ați încorporat un nume de domeniu în serverele de nume. Puteți citi toate aceste cerințe pe:

http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,5886,,,,Nameserver_check.html (în olandeză).

Vă sfătuim să folosiți serverul de nume (DNS) gratuit al Furnizorului pentru numele de domeniu .NL!

3. Verificarea serverelor de nume

Puteți verifica dacă serverele dvs. de nume sunt configurate corect pe: http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,5886,,,,Nameserver_check.html

4. Plată

Când Registrantul sau Revânzătorul nu plătește pentru numele de domeniu, sau dacă o reînnoire nu este făcută la timp, Furnizorul este autorizat să ridice numele de domeniu, în numele Registrantului (deținătorul numelui de domeniu) sau al Revânzătorului.

5. Amendă - pentru transferuri greșite

Deoarece un transfer, schimbarea proprietarului sau eliminarea unui nume de domeniu .NL nu sunt verificate de SIDN, trebuie să fiți foarte atenți cu o astfel de cerere. Dacă o astfel de cerere se face fără dovada scrisă a proprietarului numelui de domeniu (deținătorului numelui de domeniu) și a transferului (către furnizor), schimbarea proprietarului sau eliminarea se dovedește a fi ilegală, 130 de euro vor fi calculați din contul dvs. ca plată. Acest lucru se poate întâmpla dacă SIDN-ul solicită o dovadă scrisă a transferului de la proprietarul numelui de domeniu, și aceasta nu poate fi furnizată.

Condiții suplimentare pentru înregistrarea unui domeniu .UK

Pe lângă Termenii și Condițiile Generale de Afaceri și Înregistrare, este necesar să recunoașteți și următoarele condiții suplimentare pentru domeniile sub Domeniul de Nivel Superior .UK.

Această secțiune se referă la prevederile care se aplică oricăror nume de domenii pe care clientul le înregistrează prin intermediul Realtime Register în registrele relevante. În ceea ce privește orice înregistrare a unui nume de domeniu .UK la nivel secundar, clientul este de acord cu următoarele condiții:

Condiții pentru numele de domeniu .UK

La înregistrarea unui nume de domeniu .UK, Furnizorul acționează ca mediator, în cadrul căruia se ajunge la un acord între Registrant (deținătorul/proprietarul numelui de domeniu) și Nominet.uk (www.nominet.org.uk). Comunicarea referitoare la drepturile și obligațiile dintre Registrant și Nominet.uk are loc între Furnizor și Revânzător sau Registrant.

Registrantul este de acord cu termenii și condițiile pentru înregistrarea numelui de domeniu .UK așa cum sunt menționate în "Termenii și condițiile generale ale Nominet.uk".

Condiții suplimentare pentru înregistrarea unui domeniu .MOBI

Deținătorul Numei înregistrate trebuie să:

 • Indemnizeze în măsura maximă permisă de lege, să apere și să elibereze de orice răspundere Operatorul Registrului și directorii, ofițerii, angajații și agenții săi de orice reclamații, daune, răspunderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorarii și cheltuieli legale rezonabile, care rezultă din sau sunt legate de înregistrarea și/sau utilizarea numelui de domeniu înregistrat, și această obligație de despăgubire supraviețuiește încetării sau expirării acordului de înregistrare;
 • Indemnizeze, să apere și să elibereze de orice răspundere Furnizorul de Servicii al Registrului, subsidiarele și afiliații săi, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții fiecăruia dintre aceștia, de orice reclamații, daune, răspunderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorarii și cheltuieli legale rezonabile, care rezultă din sau sunt legate de înregistrarea și/sau utilizarea numelui de domeniu înregistrat, și această obligație de despăgubire supraviețuiește încetării sau expirării acordului de înregistrare;
 • Să recunoască și să fie de acord că, în ciuda oricăror prevederi din acest Acord în sens contrar, mTLD Top Level Domain Ltd. ("dotmobi"), Operatorul Registrului pentru domeniul .mobi, este și va fi un beneficiar tert intenționat al acestui Acord. Ca atare, părțile la acest Acord recunosc și sunt de acord că drepturile de beneficiar tert ale dotmobi au fost dobândite și că dotmobi s-a bazat pe drepturile sale de beneficiar tert în temeiul acestui Acord în acordarea acordului pentru ca REALTIME REGISTER B.V. să fie un registrar pentru domeniul de nivel superior .mobi. În plus, drepturile de beneficiar tert ale dotmobi vor supraviețui oricărei încetări sau expirări a acestui Acord;
 • Să respecte cerințele, standardele, politiciile, procedurile și practicile ICANN pentru care Operatorul Registrului are responsabilitatea de monitorizare în conformitate cu Acordul de Registrul sau alte aranjamente cu ICANN;
 • Să respecte standardele operaționale, politicile, procedurile și practicile pentru TLD-ul Registrului stabilite din când în când de Operatorul Registrului într-un mod non-arbitrar, ca Politici ale Registrului, aplicabile tuturor registrarilor și/sau deținătorilor de nume înregistrate, și consistente cu Acordul de Registrul, care vor fi efective la treizeci de zile de la notificarea de către Operatorul Registrului către Registrar;
 • Să consimtă la utilizarea, copierea, distribuirea, publicarea, modificarea și alte procesări ale Datelor Personale ale Deținătorului Numei înregistrate de către Operatorul Registrului și designații și agenții săi într-un mod consistent cu scopurile specificate conform Subsecțiunii 2.6 și cu legile și politica de protecție a datelor locale obligatorii relevante;
 • Să se supună procedurilor începute în conformitate cu Politica Uniformă de Soluționare a Disputelor privind Denumirile de Domeniu ("UDRP") a ICANN-ului;
 • Să furnizeze informații curente, exacte și complete în legătură cu înregistrarea Domeniului Numei și cu crearea, lansarea și operarea Site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile necesare în scopurile înregistrării de Whois;
 • Să corecteze și să actualizeze imediat informațiile de înregistrare pentru Numele înregistrate pe durata termenului de înregistrare pentru Numele înregistrate;
 • Să recunoască și să fie de acord că trebuie să se conformeze cerințelor, standardelor, politicilor, procedurilor și practicilor stabilite în Ghidul de Stil dotmobi (www.mtld.mobi) și să consimtă la monitorizarea site-ului web conform ghidului de monitorizare a ghidului de stil dotmobi (www.mtld.mobi) pentru conformitate cu Ghidul de Stil. În plus, Deținătorul Numei recunoaște și este de acord că acest Ghid de Stil este supus modificării de către Registrul cu orice astfel de modificări apărând la URL-ul anterior desemnat și că Deținătorul Numei trebuie să se conformeze prompt oricăror astfel de modificări în timpul alocat;
 • Să recunoască și să fie de acord că procurarea sau înregistrările prin procură nu vor fi permise în timpul Perioadei de Lansare, Perioadei de Lansare a Industriei Limitate și Perioadei de Alocare și Licitație a Numeului Premium, și într-un astfel de caz vor constitui o încălcare semnificativă a acestui contract.

Additional conditions for registering a .XXX domain

1. Conditions for .XXX domain names

 1. When registering a .DE domain name the Supplier acts as a mediator, in which an agreement comes about between the Registrant (domain name holder/owner) and DENIC eG. (www.denic.de).The communication concerning the rights and duties between the Registrant and DENIC eG takes place between the Supplier and Reseller or Registrant.

 2. If supplier can't meet its obligations towards DENIC eG, the property rights of the Registrant to the domain name have been protected in the agreement which has come about when the domain name has been registered, between Registrant and DENIC eG., in which the Registrant has a financial obligation of for the domain name registration towards DENIC eG, according to by its conducted tariffs. (www.denic.de)

 3. The Registrant agrees on the terms conditions for .DE domain name registration as mentioned in the "Denic-Domainrichtlinien", the pricelist of DENIC eG (Denic-Preisliste) and the general conditions of DENIC eG (Denic-Domainbedingungen).